Sdělení spotřebitelům a GDPR

 

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením příslušné smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:. Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., IČO: 24241253, se sídlem: Švédská 635/8, Praha 5 – Smíchov, , PSČ 150 00, DIČ: CZ24241253, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 196262, provozovna: Bellevue hotel Karlov, Na Karlově 97, 256 01 Benešov, adresa pro doručování elektronické pošty: reservationkarlov@bellevuehotels.cz, telefonní číslo: + 420 317 700 825;
hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;
označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování, resp. v potvrzení o rezervaci;
cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušném potvrzení rezervace. V takto stanovené ceně nejsou zahrnuty veškeré daně a poplatky, ke konečné ceně bude připočtena městská daň a poplatek obci;
způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; případná povinnost platit zálohu je uvedena v příslušném potvrzení rezervace;
reklamace: právo z vadného plnění je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se ubytovaný host domáhá (sleva z ceny apod).
údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým jeČeská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;
označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku